Komunikace školy s veřejností na internetu a uživatelské testování www stránek

Vydáno:

Rozvoj ICT významně ovlivnil i komunikaci škol s veřejností. Webové prezentace škol se již staly povinnou záležitostí vzdělávacích institucí a lze si jen těžko představit, že by v současné době škola nevyužívala internet pro komunikaci se žáky, rodiči, učiteli i dalšími pracovníky školy či s tzv. stakeholdery, mezi něž můžeme řadit také zřizovatele, ČŠI a další vzdělávací subjekty. Kromě toho se webové stránky škol staly i nástrojem pro oslovení dalších částí veřejnosti včetně využití pro cílený marketing se zaměřením na získání budoucích žáků, prostorem pro poděkování sponzorům, prezentaci vynikajících výsledků vzdělávacího procesu, ale i nabídky volnočasových aktivit atd.