Kdo je ICT koordinátor/metodik

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
412/2006 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Strategické řízení a plánování v digitální škole
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Počítačová pracovna
Volba operačního systému
Kdo je ICT správce
Zálohování dat
Školní elektronická pošta
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Elektronická třídní kniha
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Jak zadat školní web
Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Komunikace školy s veřejností na internetu a uživatelské testování www stránek
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Narušování online výuky
Windows 10 pro učitele
Jak vytvořit správně online „rodičák“?
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích

Poradna

Cestovní náhrady
Smlouva
IT technika do výuky a nákup z dotace