Mgr. Tereza Kolumber

  • Článek
V minulosti byly tělesné tresty součástí výchovy a představovaly jednu z možností, jak učitel dosahoval kázně u žáků. I když existovala řada jiných výchovných prostředků, kantoři běžně tělesné tresty používali. Mezi ty nejznámější patřila facka, rána ukazovátkem či pravítkem, častý byl také pohlavek. V dnešní době je v České republice nepřípustné a nelegální, aby učitel fyzicky trestal žáky, ale bylo tomu tak vždy?
Vydáno: 16. 11. 2022
  • Článek
Content and Language Integrated Learning (čili CLIL) je metoda výuky nejazykových předmětů, např. matematiky, dějepisu či tělocviku, v cizím jazyce. Při použití této metody je nutné, aby učitel ovládal jak cizí jazyk, tak i daný předmět. Za formu CLIL je možné považovat i vyučování, kdy se minimálně 25 % odehrává v cizím jazyce.
Vydáno: 19. 04. 2022
  • Článek
Přesně 28. března to bude 430 let, co se narodil Jan Amos Komenský – jeden z významných světových pedagogů, přezdívaný „Učitel národů“. Celý život zasvětil pokusům o zdokonalení školství, napsal řadu originálních spisů a učebnic, věnoval se i metodice výuky jazyků. Odkaz Komenského je velmi obsáhlý, pojďme si jej na následujících řádcích přiblížit.
Vydáno: 22. 02. 2022
  • Článek
Ve výuce cizích jazyků existuje mnoho možností, jak rozvíjet kreativitu žáků a pracovat nevšedním způsobem. Při kreativním psaní není důležitá ani jazyková úroveň žáka, ani bezchybnost napsaného textu, jak by se mnozí mohli domnívat. Žák má hlavně vyjádřit své vlastní myšlenky a pocity netradiční cestou…
Vydáno: 14. 12. 2021
  • Článek
V dnešní době je zcela běžné, že většinu učitelského sboru tvoří ženy, dokonce se v této souvislosti mluví o feminizaci učitelského povolání. Ještě v 19. století byla situace jiná.
Vydáno: 19. 10. 2021
  • Článek
Vyvěšování portrétu císaře a později prezidenta ve školních třídách je na našem území věcí zvyku od dob rakouské monarchie, a tak byla podobizna hlavy státu nedílnou součástí učeben více jak 150 let. I když si mnozí myslí, že je povinností mít ve třídě pověšený obraz prezidenta, žádný právní předpis takovou povinnost dnes výslovně nestanovuje. Pojďme se podívat, jak tomu ale bylo dříve.
Vydáno: 21. 09. 2021
  • Článek
Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září již od roku 2001. Hlavním cílem oslav je představit výhody znalosti cizích jazyků a podpořit jazykovou rozmanitost v Evropě, což má vést k dosažení porozumění napříč mezi kulturami. Zapojení do oslav je na jednotlivých školách různé, i tak ale značná část učitelů vymýšlí aktivity, které by žákům přiblížily cizí jazyky a kultury jiných států.
Vydáno: 24. 08. 2021