Kreativní psaní ve výuce cizích jazyků

Vydáno:

Ve výuce cizích jazyků existuje mnoho možností, jak rozvíjet kreativitu žáků a pracovat nevšedním způsobem. Při kreativním psaní není důležitá ani jazyková úroveň žáka, ani bezchybnost napsaného textu, jak by se mnozí mohli domnívat. Žák má hlavně vyjádřit své vlastní myšlenky a pocity netradiční cestou…

Kreativní psaní ve výuce cizích jazyků
Mgr.
Tereza
Kolumber
doktorandka na Ústavu pedag