Uč se moudrým býti!

Vydáno:

Přesně 28. března to bude 430 let, co se narodil Jan Amos Komenský – jeden z významných světových pedagogů, přezdívaný „Učitel národů“. Celý život zasvětil pokusům o zdokonalení školství, napsal řadu originálních spisů a učebnic, věnoval se i metodice výuky jazyků. Odkaz Komenského je velmi obsáhlý, pojďme si jej na následujících řádcích přiblížit.

Uč se moudrým býti!
Mgr.
Tereza
Kolumber