Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Učitelé

Cíle profesního učení

Autor/autoři: Hana Košťálová

Úspěšný učitel se učí od svých žáků

Čerpání dovolené a volno k samostudiu

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Jedním ze způsobů uskutečňování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je samostudium (§ 24 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických...

Hodnocení pedagogického pracovníka

Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Zákoník práce v § 11 hovoří o vedoucích zaměstnancích, kteří jsou „oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.“ Ředitel školy je zcela ...

Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Individuální vzdělávací plán je právní nástroj (právní institut), který zajišťuje žákům základní školy a střední školy a studentům vyšší odborné školy úpravu organizace vzdělávání, obsahového a časového rozvržení, speciálně upravené pedagogické me...

Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů

Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s.

Na základě zahraničních i tuzemských zkušeností se ukazuje, že nejefektivněji se učitelé učí v komunitě praxe. Ta propojuje skupinu lidí (jednotlivce, týmy i celé školy), kteří sdílejí zájem o určité téma. 

Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí

Autor/autoři: Mgr. et Ing. Matěj Gregárek, PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Výjezd pedagoga školy do některého ze států EU - odměna minimální mzdou daného státu EU (V tomto článku je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetí...

Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů

Autor/autoři: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Příspěvek popisuje vybrané moderní on-line způsoby a formy vzdělávání učitelů, jako jsou webináře, virtuální hospitace, e-learning, m-learning, osobní vzdělávací prostředí či MOOC.

Nahrávání pedagogů ve vyučování

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Tento text se věnuje právním aspektům poměrně rozšířené praxe, tedy nahrávání pedagogů při vyučování a zveřejňování takových nahrávek zejména prostřednictvím sítě internet.

Nahrávání ukázkové hodiny

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

V poslední době bývá časté pořizování videozáznamu o průběhu vyučovací hodiny nebo sportovních akcí. Děje se tak v mateřských školách na hodinách jazyků, na základních i na středních školách v nejrůznějších předmětech. Podstatné pro určení, jaké z...

Kategorie pracovních situací