Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Zápis do prvního ročníku

"Zápisová turistika" N

Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Může škola odmítnout přijmout dítě k základnímu vzdělávání, protože mu rodič účelově přepsal místo trvalého pobytu do školského obvodu?

Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

S účinností od 1. 1. 2017 školský zákon zavádí institut povinného předškolního vzdělávání, které je pro děti povinné od 1. 9. 2017. 

Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání N

Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta

Na přihlášce ke vzdělávání (či na žádosti o přestup) postačí podpis i jen jednoho z rodičů. Požadavek podpisu obou rodičů nemá oporu ve školském zákoně. Pokud ředitelé neznají názor druhého rodiče, předpokládá se, že s přihláškou souhlasí (z důvod...

Řízení o odkladu povinné školní docházky N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Příprava a průběh správního řízení ve věci odkladu povinné školní docházky

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele