Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Testování

TALIS 2013: Vzdělávací lídr - zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

ČŠI reagovala na výsledky šetření TALIS 2013 a připravila ucelený program vzdělávání pro ředitele základních škol a jejich zástupce v tematikách pedagogického leadershipu. Vzdělávací program, zaměřený na otázky rozvoje sebe sama a druhých, na ment...

Česká školní inspekce zveřejňuje druhou analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Účelem publikace je nabídnout pohled na počítačovou a informační gramotnost českých žáků v mezinárodním srovnání. Zjištění jsou obohacena o analýzu kontextuálních informací, které se týkají zkušeností žáků a učitelů s používáním informačních a kom...

Česká školní inspekce závěrečnou konferencí uzavírá projekt NIQES

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Více než sto hostů z řad zástupců škol a školských zařízení, profesních školských asociací, obecních, městských i krajských úřadů, školských odborů, akademických pracovišť, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jeho rezortních organizací a...

Závěrečná zpráva z výběrového zjišťování výsledků žáků 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání provedla Česká školní inspekce...

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Cílem analytické publikace je navázat na národní zprávu z šetření a prezentovat sekundární analýzy zaměřené na silné a slabé stránky českých žáků zejména s ohledem na dílčí témata (aspekty) počítačové a informační gramotnosti sledované v rámci šet...

Zveřejnění výsledků – výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal dnes okomentoval výsledky letošního elektronického zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníků základních škol a 3. ročníků vybraných oborů středních odborných škol. Informace naleznete v příloze.

Česká školní inspekce dnes zahájila zjišťování výsledků žáků

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání dnes Česká školní inspekce zah...

Testováním ke kvalitě vzdělávání?

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Scio

Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci věnovanou hodnocení vzdělávacích výsledků žáků prostřednictvím didaktických testů. Jejím smyslem je poskytnout učitelům, ředitelům škol i dalším uživatelům komplexní informaci o didaktických testech a jej...

Česká školní inspekce bude opět zjišťovat výsledky vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání provede Česká školní inspekce ...

PISA a TIMSS 2015: Čeští žáci projdou mezinárodním ověřováním výsledků

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Součástí hodnocení vzdělávání v České republice jsou již od roku 1995 také mezinárodní šetření výsledků žáků. Od podzimu 2011 za organizaci, realizaci i vyhodnocování těchto šetření odpovídá Česká školní inspekce. Mezinárodní šetření poskytují inf...

Výsledky PISA 2012 - Kreativní řešení problémů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje překlad mezinárodní zprávy z šetření PISA 2012. Tento dokument přináší výsledky šetření v oblasti individuální schopnosti žáků řešit problémy. Šetření, které v České republice realizovala Česká školní inspekce, byl...

Zpráva z šetření PISA 2012 Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu z mezinárodního šetření PISA 2012: Finanční gramotnost patnáctiletých žáků.

Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky šetření informační a počítačové gramotnosti ICILS 2013

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Ve čtvrtek 20. 11. 2014 v 10 hod. byly na mezinárodní úrovni zveřejněny výsledky mezinárodního šetření ICILS 2013 zaměřeného na testování informační a počítačové gramotnosti. Do šetření byli zapojeni žáci 8. ročníků základních škol (v ČR také žáci...

Sekundární analýzy výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011 a PISA 2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V rámci hodnotících aktivit českého vzdělávacího systému se Česká republika pravidelně zapojuje také do mezinárodních šetření výsledků žáků, jako jsou PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS nebo TALIS. Výsledkem jednotlivých šetření je vždy souhrnná analytická...

Česká školní inspekce vydává národní zprávu šetření PISA 2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Hlavní výsledky šetření PISA 2012 v oblasti řešení problémů byly zveřejněny již v dubnu tohoto roku. V publikaci však lze nalézt podrobnější údaje z šetření týkající se České republiky umožňující se dále zamýšlet nad tím, jak náš školský systém ro...

První kolo vzdělávání pedagogů v práci se systémy projektu NIQES úspěšně ukončeno

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Důležitou součástí projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), jehož realizátorem je Česká školní inspekce, je také vzdělávání pedagogických pracovníků pro práci s informačními systémy, které jsou m...

ČŠI představila výsledky TALIS 2013

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

MŠMT a ČŠI poskytne školám testy zdarma

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Fondy na rozšiřování mateřských a základních škol a výsledky výběrového šetření výsledků žáků 4. a 8. ročníků ZŠ a 2. ročníků SOŠ, které provedla Česká školní inspekce. To byla témata dnešní tiskové konference ministra školství mládeže a tělovýcho...

Nabídka práce

Archiv článků