Dietní školní stravování - skutečně je to takový problém?

Vydáno:

A máme to tu opět zavádět dietní stravování do naší školní jídelny, nebo ne? Budeme s tím mít problémy? Znamená to pro nás více práce? Je to vůbec v podmínkách naší kuchyně uskutečnitelné? A kdo uhradí ty obrovské náklady na nutričního terapeuta?

Dietní školní stravování - skutečně je to takový problém?
Ilona
Kumžáková Richterová,
referentka stravování, Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství a mládeže
S podobnými otázkami se potýkáme stále, i přesto, že proběhla řada školení na toto téma. Přesto se stále objevují dezinformace, které zavedení dietního stravování velmi ztěžují. Magistrát hlavního města Prahy proto v nedávné době uskutečnil další cyklus odborných seminářů, které byly zaměřeny na konkrétní otázky spojené s dietním stravováním. Lektorka kurzu Dana Šímová nutriční terapeutka s praxí přímo ve školních jídelnách připravila účastníkům kurzu i konkrétní ukázky úpravy jídelníčku a vysvětlila zavádění dietního stravování v praxi.
A jaké jsou tedy nejčastější mýty, které jsou stále mezi školními jídelnami rozšířené?
-
K zavedení dietního stravování musí být stavebně oddělené prostory NENÍ TO PRAVDA!!
-
Nutriční terapeut je příliš drahý NENÍ TO PRAVDA dle statistik Sekce VNP (odborný garant Metodického doporučení MŠMT) vyjde nutriční terapeut v průměru na 7 000 Kč za školní rok (u mateřských škol může být celková částka vyšší cca 10 000 Kč v závislosti na dalších alergiích).
-
Nutričního terapeuta nepotřebujeme, vaříme diety dlouho a umíme to POZOR, v tomto případě nejedná školní jídelna v souladu s vyhláškou o školním stravování a případné následky nese poskytovatel služby tedy školní jídelna. Dietní stravování musí nastavit odborně způsobilá osoba k nastavení léčebné výživy tedy nutriční terapeut.
Hlavní město Praha úzce spolupracuje se Sekcí VNP, za poslední 2 roky se téměř zdvojnásobil počet školských zařízení, která zajišťují certifikované dietní stravování prostřednictvím nutričních terapeutů Sekce VNP a Hlavní město Praha se tak v počtu těchto zařízení dostalo na první místo v celé ČR. Naším cílem je samozřejmě počet školních jídelen, které dietní stravování poskytují, stále rozšiřovat. Velkou motivací jsou i finanční příspěvky nejen na úhradu nutričního terapeuta, ale především na odměny za práci kuchařek a kuchařů, kteří mají dietní stravování v dané jídelně na starosti. MHMP poskytuje pravidelné finanční příspěvky školám zřizovaným Hlavním městem Praha již druhým rokem a postupně se zapojují i jednotlivé městské části, které přispívají svým školám.
Zůstává tedy poslední, avšak pro školní jídelny velmi důležitá otázka budeme s tím mít víc práce? Pravdivá odpověď zní ANO, určitě to o něco více práce bude, ale dá se to zvládnout. A pokud zřizovatel ocení práci personálu školních jídelen alespoň malou odměnou, věřím, že práci navíc většina kuchařek udělá ráda.
Mějme všichni na paměti, že dietní školní stravování pomáhá dětem, které již tak mají nějaké omezení, aby se mohly zapojit do běžného chodu školy se vším všudy.