Současná situace v oblasti školské logopedie a školských poradenských služeb

Vydáno:

Máme ve škole logopedického asistenta, ale nemá zajištěné metodické vedení logopedem – co s tím? Poradit by vám měl krajský koordinátor logopedické péče ve školství. Pokud máme logopedického asistenta, můžeme i přesto požádat o depistáž speciálně pedagogické centrum (SPC)? Požádat samozřejmě můžete, SPC však z kapacitních důvodů nemusí vyhovět.

Současná situace v oblasti školské logopedie a školských poradenských služeb
Mgr.
Andrea
Schmalzová
vedoucí SPC pro děti a žáky s vadami řeči, Praha 8, krajský koordinátor logopedické péče pro hlavní město Praha
A jak to tedy je s kapacitou školských poradenských služeb v současné době? Často se mluví o nedostatečných kapacitách těchto služeb, o tom, že pedagogicko-psychologické poradny (PPP) i speciálně pedagogická centra mají dlouhé čekací lhůty a objednávají na několik měsíců dopředu, nedostatečně poskytují poradenské služby přímo v terénu, „přehaz