MŠMT spouští pokusné ověřování systému podpory provázejících učitelů

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokusné ověřování podpory provázejících učitelů, kteří pracují na praxích s budoucími vyučujícími. Jedná se o součást Reformy pregraduální přípravy učitelů, kterou resort školství zahájil v září 2021 v rámci implementace Strategie 2030+. Pokusné ověřování bude probíhat do roku 2025 a mohou se do něj hlásit jak mateřské, tak i základní a střední školy, které mají sjednanou spolupráci s některou z fakult připravujících učitele. Cílem pokusného ověřování je správné nastavení systému podpory provázejících učitelů. 

Pokusné ověřování souvisí hned se dvěma legislativními novelami. Jedná se o zákon o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.), který má pozici provázejícího, ale stejně tak uvádějícího učitele, ukotvit. Dále pak jde o novelu školského zákona, která má upravit financování provázejících učitelů na školách a další podmínky výkonu jejich práce. „Navrhované změny ve školském zákoně mají odloženou účinnost od 1. ledna 2026. Pokusné ověřování systému podpory provázejících učitelů má tak za cíl systém jak otestovat, tak vhodně nastavit, a to ještě před tím, než vstoupí v platnost na celostátní úrovni,“ říká ministr školství Vladimír Balaš.

Jedním z cílů reformy pregraduální přípravy učitelů je zajištění hlubšího propojení pedagogických fakult a dalších fakult připravujících učitele s mateřskými, základními a středními školami, na kterých se uskutečňují pedagogické praxe studentů učitelství. „Cílem je tyto praxe zkvalitnit tak, aby v jejich průběhu studenti více rozvíjeli profesní učitelské kompetence, mezi které patří například i zvládání náročného chování žáků, nastavování bezpečného prostředí a podpora dobrých vztahů mezi žáky ve třídě nebo formativní hodnocení,“ říká garant pokusného ověřování a ředitel odboru řízení regionálního školství Jan Mušuta. Klíčem ke kvalitním praxím je podle něj kvalitní reflexe proběhlé výuky mezi studentem, který si výuku zkoušel, a mezi provázejícím učitelem, který ho na praxích podporuje. Na kvalitní reflexi ale mnohdy není čas a provázející učitelé dosud neměli odpovídající systémové podmínky pro výkon své role. „Proto se ministerstvo zaměřuje právě na podporu provázejících učitelů, tedy zkušených učitelů z mateřských, základních nebo středních škol, kteří si k sobě do výuky berou studenty učitelství a provázejí je v průběhu jejich praxí,“ vysvětluje Jan Mušuta. Takoví učitelé mají nově získat příplatek za výkon své činnosti a mají procházet vzděláváním v reflektivních a mentorských dovednostech zajišťovaným fakultami. Posílena má být také spolupráce didaktiků z fakult s provázejícími učiteli a vyhodnocování kvality praxí.

Pokusné ověřování bude vyhodnoceno v roce 2025, kdy proběhnou ve spolupráci s fakultami, vyššími odbornými a středními školami připravujícími učitele a zapojenými školami v regionálním školství takové aktivity, které napomůžou hladkému zapojení těchto aktérů do národního systému podpory provázejících učitelů od 1. ledna 2026.

Více informací o pokusném ověřování ZDE.

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-spousti-pokusne-overovani-systemu-podpory-provazejicich?lang=1&fbclid=IwAR1zuaJ9A_OSWbb1fKUhZkHkst-ZoBhNkp02LKb2H-_uK7xu_zN6Thug6aM