Mgr. Dorota Madziová

  • Článek
Kariérové poradenství už dávno vybočilo z kolejí služby poradenské a dostalo se na širší platformu – osobnostní a rozvojovou.
  • Článek
Jaké všechny profese bych mohl/a vykonávat? Proč mám k některým povoláním pozitivní vztah a k jiným ne? Nakolik se povolání, se kterými se běžně setkáváme, proměnila za posledních 10 let? Podobné otázky si mohou klást dnešní mladí lidé v souvislosti se změnami na trhu práce. Aby taková diskuse byla snazší, vydali jsme v Centru kompetencí, které se zabývá kariérovým poradenstvím, Pracovní karty. Jedná se o sadu jednoduchých karet, na nichž jsou uvedeny názvy 58 povolání. Důležité je i to, že na kartičce není konkrétní povolání nijak ilustrováno, aby nedocházelo k ovlivnění skrze způsob, jakým je daná profese vyobrazena.
  • Článek
Dnešní dynamicky se rozvíjející doba nabízí mnoho možností, jak uplatnit svůj potenciál. Aby člověk našel v životě své místo, kde se bude seberealizovat, potřebuje vědět, jaké podmínky mu osobnostně vyhovují. Teprve tehdy bude moci dobře prospívat a dlouhodobě podávat dobrý výkon v práci.