Budování žádoucí změny u dětí: inspirace z práce sociální pedagožky a kariérové poradkyně

Kariérové poradenství už dávno vybočilo z kolejí služby poradenské a dostalo se na širší platformu – osobnostní a rozvojovou.

Budování žádoucí změny u dětí: inspirace z práce sociální pedagožky a kariérové poradkyně
Mgr.
Dorota
Madziová
kariérová poradkyně, metodička, certifikovaná lektorka metody CH-Q Mapování kompetencí, spoluzakladatelka Centra kompetencí
Bc.
Jana
Svobodová
DiS.
sociální pedagožka na základní škole, vedoucí programů kariérového poradenství pro základní a střední školy
Jako kariérová poradkyně spolupracuji s různými odborníky a máme společný cíl – zlepšovat kvalitu života dětí. Toho se snažíme dosahovat tím, že podporujeme děti v jejich rozvoji směrem k sebevědomému, uvědomělému a v souladu s jejich hodnotami zakotvenému rozhodování.
Jak se taková žádoucí změna u dětí vlastně buduje? Primární je, kdo vlastně o ni usiluje – rodič, pedagog, anebo dítě? V ideálním případě by to mělo být dítě

Související dokumenty

Pracovní situace

Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Kariérové poradenství
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Nastavení strategie výuky na dálku
Individuální konzultace na půdě školy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Vzdělávání koordinátorů EV

Poradna

Kariérový poradce na ZŠ
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Výuka Aj
Kariérový poradce
Možnost hradit část dalšího vzdělávání z ONIV