Motivační karty aneb jaké podmínky potřebuji ve své budoucí práci

Dnešní dynamicky se rozvíjející doba nabízí mnoho možností, jak uplatnit svůj potenciál. Aby člověk našel v životě své místo, kde se bude seberealizovat, potřebuje vědět, jaké podmínky mu osobnostně vyhovují. Teprve tehdy bude moci dobře prospívat a dlouhodobě podávat dobrý výkon v práci.

 

Motivační karty aneb jaké podmínky potřebuji ve své budoucí práci
Mgr.
Silvie
Pýchová,
předsedkyně a spoluzakladatelka Centra kompetencí
Mgr.
Dorota
Madziová,
lektorka osobního rozvoje se zaměřením na kariérové poradenství, Centrum kompetencí
Často volíme profesi podle toho, jestli nám vyhovuje výše mzdy nebo atraktivita pracovní pozice. To ale ještě neznamená, že nám budou vyhovovat konkrétní podmínky, které jsou v dané práci vytvořeny. Například práce pod tlakem, pokud není dotyčný člověk hodnotově v souladu s tím, o co svou činností usiluje, může mít ve výsledku negativní dopad na psychiku a zdraví. Lidé, kteří jsou se svou prací v souladu, přitom mnohdy pracují ve velmi složitých podmínkách a podávají extrémní výkony. Jak je to možné? Klíčovou otázkou je, co nás ke konkrétní práci vnitřně motivuje. Pokud je člověk ochoten položit si upřímně otázku, co doopravdy chce, má šanci si zodpovědně zvolit profesní dráhu šitou sobě na míru.
 
Motivační karty slouží jako pomůcka k tomu, aby si člověk ujasnil, jaká kritéria potřebuje v práci naplnit, aby mohl conejlépe uplatnit sebe sama. A každý to máme jednoduše jinak - pro někoho je vhodné kreativní, svobodné zázemí, jiného stimuluje výkonnostně a soutěživě naladěné prostředí, někdo další pro změnu vyhledává morální naplnění a možnost pomáhat druhým. Karty své uživatele vedou k tomu, aby se takovými otázkami v životě zabývali. Čím dříve si je člověk začne klást, tím lépe, ideálně už na konci základní školy, kdy se rozhoduje o své další vzdělávací dráze. Vedou ho totiž k sebepoznání a k tomu, aby se mohl v životě svobodně rozhodovat, jakým směrem se vydat. Lektorky Centra kompetencí pracují s různými cílovými skupinami a reakce na tuto aktivitu s kartami bývá obdobná, a to že se na vnitřní motivaci k práci dosud ve vzdělávacím procesu těchto lidí nikdo neptal, a pokud například neprošli sebezkušenostním výcvikem nebo koučinkem, tak si takové otázky (jestli pro svou práci potřebují takové či jiné podmínky) kladou leckdy poprvé v životě.
Soubor karet obsahuje celkem 41 „motivátorů“, tedy slovně vyjádřených předpokladů, které může jednotlivec, ale i skupina považovat za důležité pro zajištění spokojenosti v práci. Na kartě je například uvedeno „Řešení výzev“ s vysvětlením, co to v práci znamená, nebo „Kontakt navenek“ ve významu každodenního kontaktu s lidmi. Co z toho si konkrétní člověk přeje a je ochoten tomu být dennodenně vystaven? Posilují ho takové situace, nebo spíše oslabují? Ve skupině žáků je možné karty použít například tak, že se rozdají do dvojic a každá dvojice se má domluvit na tom, jak danému motivátoru rozumí, zda jej budou vyhledávat ve své budoucí práci oba, nebo jenom jeden z nich, či ani jeden. Další inspirace, jak lze s kartami pracovat, jsou ke stažení na webových stránkách Centra kompetencí (vydavatele karet) www.centrumkompetenci. cz, kde si lze karty i objednat. Motivační karty jsou užitečným nástrojem pro oblast kariérového poradenství, využitelné jsou při individuálním rozhovoru nebo ve skupině.