Aktuality

Prezident Petr Pavel uděloval na Pražském hradě 28. října státní vyznamenání.
Vydáno: 30. 10. 2023
Školy mají povinnost prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT vykázat způsob využití finančních prostředků za doučování z Národního plánu obnovy za poslední období: leden–srpen 2023. 
Vydáno: 30. 10. 2023
Právě vychází on-line verze publikace Wellbeing ve škole: Jak na pozitivní přístup k učení i k životu 1., kterou pro vás napsala Lenka Felcmanová s podporou pracovní skupiny Wellbeing Partnerství pro vzdělávání 2030+.
Vydáno: 30. 10. 2023
Future Port Youth, mezinárodní konference i platforma pro dialog a spolupráci mezi mládeží a technologickými experty, se uskuteční příští týden 9. listopadu v Praze v multimediálním prostoru Next Zone. Ve stejný čas se na dálku připojí i studenti z desítek škol v Česku i zahraničí. Na akci přijedou inovátoři, vizionáři a experti z celého světa, kteří mladým lidem předají svou vizi budoucnosti a zápal pro technologie. Součástí konference bude také slavnostní vyhlášení 1. ročníku soutěže Future Port Awards. Celá akce se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Vydáno: 30. 10. 2023
Poslanci napříč politickým spektrem schválili v prvním čtení poslanecký návrh novely školského zákona, která upravuje digitalizaci přijímacího řízení. V praxi to bude znamenat navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce nebo snazší přístup k informacím o přijetí. Návrh novely školského zákona, kterou připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nyní míří do Senátu. Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce. 
Vydáno: 27. 10. 2023
Ve středu 4. 10. proběhl v centru Prahy první ročník konference Škola jako místo setkávání. Na akci, které se zúčastnil a úvodní slovo pronesl ministr školství Mikuláš Bek, se v rámci bohatého programu potkalo široké spektrum účastníků. Cílem konference totiž bylo nabídnout přednášky, workshopy i diskusní panely celým školním týmům, tedy vedení, střednímu managementu, pedagogům, zástupcům školních poradenských pracovišť, managementu mateřských škol, ale i zřizovatelům. Během celodenního programu zavítalo na akci více než 300 posluchačů. Organizátorem konference byla společnost Wolters Kluwer ČR – redakce Řízení školy – ve spolupráci se ZŠ Poznávání, s. r. o., a NPI ČR.
Vydáno: 26. 10. 2023
Světlo má enormní, krátkodobý i dlouhodobý vliv na naše zdraví, výkonnost, psychiku a kvalitu spánku. Proto je potřeba dbát i ve školských zařízeních na vlastnosti osvětlení.
Vydáno: 25. 10. 2023
Děti jsou nešťastné. Alarmující data představil Národní ústav duševního zdraví – 40 procent žáků vykazuje známky střední až těžké deprese, 30 procent úzkosti. Podle programového ředitele EDUinu Miroslava Hřebeckého je to první problém, na který by se mělo školství zaměřit a rychle ho řešit. Hned další v řadě je roztříštěné školství, které má tisíce zřizovatelů a každý to dělá jinak. 
Vydáno: 25. 10. 2023
Nově vzniklý Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství představilo MŠMT ve spolupráci s fakultami připravujícími učitele a dalšími aktéry v pátek 13. října 2023 na konferenci, která se konala v Národní technické knihovně v Praze. Je to vůbec poprvé, co byl v České republice přijat na celostátní úrovni závazný dokument popisující kompetence začínajících učitelů a učitelek. ČR se tak řadí mezi země OECD, které podobný nástroj pro zvyšování kvality vzdělávání využívají.
Vydáno: 25. 10. 2023
MŠMT i pro školní rok 2023/2024 podporuje různé matematické, přírodovědní, jazykové, zeměpisné nebo sportovní soutěže a olympiády. Chce tak podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Vydáno: 24. 10. 2023
Učitelé českých základních škol jsou se svou prací spokojeni, ale také se často cítí vyčerpáni a nezřídka narážejí na nepřijatelné chování žáků i rodičů. Potvrzuje to šetření Mapa školy mezi 3400 pedagogy.
Vydáno: 21. 10. 2023
Svět se mění čím dál rychleji a děti ve školách potřebují získávat schopnosti, dovednosti a znalosti, které je pro měnící se svět vybaví. Čelíme výzvám od digitální transformace přes změnu klimatu po neustále se měnící trh práce. Učitelé i ředitelé tlak vnímají přímo a jejich práci to proměňuje. Proto přichází iniciativa Měníme osnovy, která spojuje stát, byznys a neziskovou sféru. Mezi ambasadory patří osobnosti byznysu Tomáš Salomon, Martin Vohánka, filantrop Jan Školník, umělci Simona Babčáková, Jiří Mádl a Vojtěch Dyk, akademici a učitelé. Cílem je pomoci přinést a veřejně komunikovat proměnu vzdělávacích programů tak, aby školy měly zadání, podporu a prostředky pro učení obsahu a dovedností pro 21. století. Na projektu spolupracují například Národní pedagogický institut (NPI ČR), Nadace BLÍŽKSOBĚ, Nadace České spořitelny, Unie rodičů a široká síť partnerů.
Vydáno: 21. 10. 2023
Zveme vás tam, kde se různé jazyky a kultury spojují jako barevné dílky v mozaice, obohacují vzdělávací prostředí a tvoří jedinečný vzor jazykového vzdělávání v globálním kontextu. Připojte se k odbornému dialogu, který nás povede ke kvalitnější a otevřenější výuce podporující jazykovou pestrost a porozumění a prozkoumejme společně význam vícejazyčnosti ve vzdělávání.
Vydáno: 21. 10. 2023
Do pátého ročníku Jazykového WocaBee šampionátu se mohou školy registrovat do 20. října 2023 na www.wocabee.app .
Vydáno: 20. 10. 2023
Přijďte si užít den plný inspirace, odborných přednášek od špiček v oboru, praktických workshopů a setkání se zajímavými lidmi v krásném prostředí pražského hubu Opero.  V rámci programu je zahrnut i celodenní catering. Již v sobotu 4. 11. 2023! 
Vydáno: 20. 10. 2023
V doporučení najdete nabídku možných kroků, zároveň je zde oddělena role pedagogů a role pracovníků školního poradenského pracoviště, kteří po pedagogovi přebírají štafetu v řešení takových situací, to vše ideálně za spolupráce s rodinou. V praxi vidíme, že je to právě učitel, na koho se žáci obracejí či kdo si všímá varovných signálů. 
Vydáno: 19. 10. 2023
Dny AI navazují na úspěšný loňský první ročník. Nabídnou přednášky, workshopy, prezentace i zajímavý doprovodný program. Letos je u toho i AI dětem a spolu s prg.ai nabídnou programovou část AI 4 EDU.
Vydáno: 19. 10. 2023
Dotazník je nutné vyplnit do 23. 10. 2023. Zabere vám cca 20 minut.
Vydáno: 18. 10. 2023
Druhý díl podcastové série Nebuď na to sám - odborník odpovídá.
Vydáno: 17. 10. 2023
Každý, kdo přímo či nepřímo ovlivňuje dění ve školách a třídách (tedy i rodiče), se dozví víc o tom, jak funguje mysl žáků a jak se díky tomu můžete stát lepším učitelem.
Vydáno: 17. 10. 2023