Aktuality

Národní zpráva
Vydáno: 28. 06. 2024
Národní zpráva
Vydáno: 28. 06. 2024
Policie České republiky: důležité preventivní rady
Vydáno: 27. 06. 2024
Registrace je otevřená, výzva samotná se uskuteční v týdnu od 16. do 20. září 2024
Vydáno: 27. 06. 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpoří v příštím školním roce školy s větším zastoupením ukrajinských uprchlíků. Jedná se o cílenou podporu po ukončení financování pozic ukrajinských asistentů pedagoga.
Vydáno: 26. 06. 2024
Společnost Člověk v tísni každoroční akci s názvem Den Příběhů bezpráví, jejíž cílem je v letošním roce uctění památky lidí, kteří byli zabiti při pokusu o překonání železné opony. 
Vydáno: 26. 06. 2024
Problematika podpory well-beingu dětí, žákyň a žáků a studentek a studentů (dále jen „žáci“) patří mezi důležitá témata současnosti, a to i v rámci nastavování vzdělávacích politik a řízení vzdělávací soustavy České republiky. Do této oblasti je možné řadit jak podporu duševního zdraví či celkovéresilience žáků s ohledem na dynamicky se proměňující svět a dopady těchto změn, tak podporu fyzického zdraví a tělesné zdatnosti nebo proměny v oblasti výživové politiky státu a školního stravování. 
Vydáno: 25. 06. 2024
MŠMT podpoří v příštím roce finančně školy s větším zastoupením ukrajinských uprchlíků. Jedná se o cílenou podporu po ukončení financování pozic ukrajinských asistentů pedagoga. Finance jsou určeny pro období září až prosinec 2024. Podpora se bude týkat mateřských, základních a středních škol a konzervatoří zřizovaných obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí s výjimkou mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních, které mají alespoň 10 cizinců s dočasnou ochranou a zároveň tvoří podíl těchto cizinců alespoň 10 % ze všech dětí a žáků školy.
Vydáno: 25. 06. 2024
Není tajemstvím, že ne na každé střední škole je pozitivní přístup k výuce podnikavosti a podnikání, a právě Akademie podnikání může být jeden z nástrojů, který může pomoci začít změnu. Podnikavost není jen o podnikání ale také o kreativitě, schopnostech chopit se příležitosti a nebát se zkoušet nové věci. 
Vydáno: 24. 06. 2024
V Centru LOCIKA připravili proto balíček infografik s tipy pro děti i jejich rodiče. 
Vydáno: 24. 06. 2024
Vhodné pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol a středoškolské výchovné a kariérové poradce
Vydáno: 24. 06. 2024
Centrum LOCIKA dětem nabízí možnost anonymního chatování s krizovými interventy.
Vydáno: 24. 06. 2024
 Rozhovor s Ivanou Hanušovou a Zbyňkem Kašparem z Nového Města nad Metují ze Základní a mateřské školy v Krčíně
Vydáno: 22. 06. 2024
Třetí a další kola jsou zcela na rozhodnutí škol, tj. školy určují jejich termín i způsob konání.
Vydáno: 22. 06. 2024
Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2024 na financování adaptačních a integračních aktivit cizinců s dočasnou ochranou.
Vydáno: 21. 06. 2024
1661 českých škol a jejich studentů dnes využívá studentský průkaz ISIC. Oproti 1 525 školám minulý rok tak jde o devítiprocentní nárůst. Přes polovinu z toho tvoří střední školy, rychle ale roste i využívání průkazu na školách základních, kterých je už 728. Platných průkazů ISIC je nyní v Česku vydáno 610 056, i toto číslo rok od roku roste a největší podíl zde opět tvoří středoškolští studenti. Česko je v počtu vydaných průkazů s velkým odstupem první na světě. Obdobně je tomu i u učitelských průkazů ITIC, kterých momentálně platí 28 816. Zde tvoří největší skupinu učitelé ZŠ.
Vydáno: 21. 06. 2024
Téměř 9 000 pedagogických pracovníků a dalších odborníků z oblasti vzdělávání, ale také rodičů žáků využilo možnosti zapojit se do veřejné konzultace k návrhům revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání (RVP PV a ZV).
Vydáno: 21. 06. 2024
Metodický materiál, školy a školská zařízení veřejných zřizovatelů do 30. 6. 2024
Vydáno: 21. 06. 2024
Organizace SOFA díky dobré praxi z ČR i zahraničí dlouhodobě poukazuje na význam prevence v podpoře ohrožených dětí a jejich rodin včetně té psychosociální. Absence včasné podpory v dětství má negativní dopady na zdraví, sociální či ekonomickou situaci v dospělosti a také na státní rozpočet.
Vydáno: 21. 06. 2024
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.
Vydáno: 20. 06. 2024