Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Leden 2015

Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2015 podle § 20 odst. 5 písmeno a) a § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský záko...

Úřad pro ochranu osobních údajů u příležitosti „Dne ochrany osobních údajů“ 28. ledna 2015 vyhlašuje IX. ročník soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ÚOOÚ

Informace mají dnes hodnotu zlata. Pokud jsou v těch správných rukách a využívány k tomu, k čemu mají být, je vše v pořádku. Představte si ale, že například z databáze banky, pojišťovny, státní instituce, třeba policie, nebo ze zdravotnických data...

Zájemci o grant mohou žádat v programu „Spolupráce škol a stipendia“ v rámci Norských fondů a fondů EHP

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: DZS

Zástupci základních, středních škol, konzervatoří, VOŠ a VŠ mohou dát prostor svým projektovým představám a podat žádost o finanční podporu od 26. ledna 2015 do 26. března 2015 prostřednictvím  Domu zahraniční spolupráce. Prostředky alokované v rá...

Kurz robotiky ASURO pro nadané žáky

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NIDV

Talentcentrum NIDV nabízí žákům středních škol příležitost zúčastnit se jedinečné vzdělávací aktivity. Jedná se o Základní kurz robotiky - robot ASURO (online kurz s workshopem), který vyvrcholí exkurzí do high-tech institutu pro letectví a kosmon...

Jeden svět 2015 praskne vaši ochrannou bublinu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: jedensvet.cz

Narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy šířené českou společností – to je cílem 17. ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který své publikum přivítá výzvou „Praskněte své bubliny!“. Jeden svět se uskuteční v Pra...

Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům základních škol věnovat náležitou pozornost technické výchově a výuce technicky zaměřených tematických okruhů vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí na rok 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2015 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tento rozvojový program...

Projekt K2 se blíží k cíli…

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Realizace dvouletého Individuálního projektu národního „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ skončí letos v červnu. Už nyní probíhají přípravy na závěrečnou konferenci, která se uskuteční 20. května 2015 v pražském hotelu O...

Rozšíření Pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT zveřejňuje „Dodatek č. 3 k vyhlášení Pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ", který obsahuje především informaci o zvýšení počtu pilotních škol a seznam těchto škol, včetně kontaktů na ně.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didak...

Mapování společenských stereotypů IV.

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: DOX

6. 2. 2015 od 10:00 do 15:00

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový r...

IV. mezinárodní vědecká konference Centra školského managementu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: CŠM

Management vzdělávání aneb Jednota v různosti

Co trápí ředitele českých škol? Finance a administrativa...

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: TALIS

Podle mezinárodního šetření TALIS drtivá většina ředitelů zároveň učí. Většinu času pak tráví různými administrativními úkony, které jim zabírají až polovinu jejich pracovní doby.

Katedra psychologie FF UK hledá učitele SŠ pro spolupráci na sběru výzkumných dat

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: FF UK

Hledáme učitele a učitelky, kteří můžou spolupracovat na sběru dat u žáků 1. ročníků gymnázií a středních odborných škol.

Přihlášky k soutěžím 2014/2015; Povinné etudy pro soutěž žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje sólo – 2014/2015

Kategorie: Základní umělecké školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT zveřejňuje doplňující materiál k propozicím soutěží základních uměleckých škol č.j. MSMT-23074/2014-1; nové přihlášky k soutěžím 2014/2015 Povinné etudy pro soutěž žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje sólo – 2014/2015

Webový portál ČŠI může pomoci s výběrem školy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce nabízí rodičům využít možnosti nového informačního systému s názvem InspIS PORTÁL. Stačí vyplnit jednoduchý formulář a systém vygeneruje přehled všech dostupných škol, které odpovídají zadaným požadavkům, doplněný navíc také ...

Vzdělávání pro práci s novými informačními systémy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémů. Některé z nich školy využívají povinně pro plnění zákonných povinností ...

Normativy soukromých škol na rok 2015

Kategorie: Soukromé školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2015 pro účely poskytování dot...

Nabídka práce

Archiv článků