Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Červenec 2014

Senátoři by měli doplnit novelu zákona o pedagogických pracovnících

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Sněmovna schválila a odeslala do senátu kompromisní verzi novely zákona o pedagogických pracovnících, která reaguje na velké množství učitelů bez požadované formální kvalifikace. Při projednávání ve výborech i na plénu sněmovny se také široce disk...

MŠMT bude na podzim testovat standardy kvality péče v ústavních zařízeních

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novou Koncepci řízení a rozvoje školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče zřizovaných MŠMT pro léta 2014 – 2020, jejíž součástí jsou i Standardy kval...

MŠMT podpoří talentované děti pěti miliony korun

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství podpoří studium nadaných studentů v programu Centrum pro talentovanou mládež v České republice. Ministr školství Marcel Chládek se rozhodl na tento program vyčlenit částku 5 000 000 korun pro školní rok 2014/2015.

Učitelé s delší praxí dostanou přidáno více

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministr školství Marcel Chládek dnes se zástupci odborů jednal o tarifních platech ve školství a kariérním řádu.

Ministr školství se sešel se zástupci církevního školství k tématu financování

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek se dnes sešel se zástupci církevního školství. Hlavním tématem jednání bylo financování soukromých a církevních škol v rámci reformy financování regionálního školství. Ministr zástupcům církev...

Vyhláška o školním stravování pomůže dětem, které mají speciální dietu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství připravilo vyhlášku, která vyřeší problémy dětí se speciálními dietními potřebami. Novela normy reaguje na stále častější požadavky rodičů, kteří pro své nemocné děti požadují speciální stravování.

Strategie vzdělávací politiky 2020 (stručné shrnutí)

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Strategie vzdělávání 2020 je klíčovým dokumentem a zároveň podmínkou pro čerpání prostředků z Evropské unie. Dokument obsahuje tři klíčové priority. Tou první je snižování nerovnosti ve vzdělávání. Druhou je podpora kvalitní výuky učitele, s čímž ...

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Zaměstnavatelé nejsou příliš spokojeni s připraveností absolventů, řešení nabízí podpora celoživotního učení a spolupráce zaměstnavatelů se školami

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Na základě srovnání výsledků šetření zabývajícího se názory zaměstnavatelů na uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce z let 2004 – 2007 a 2013 vyplývá, že v současnosti jsou zaměstnavatelé méně spokojeni s připraveností absolventů škol. Studi...

Více než polovina absolventů středních škol dostala i Europass, který jim může usnadnit získání práce v zahraničí

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: Europass

Téměř 65 tisíc žáků středních škol a učilišť (52 %) dostane letos jeden z dokumentů Europassu – dodatek k osvědčení. Ten se přikládá k maturitnímu vysvědčení, osvědčení o závěrečné zkoušce a výučnímu listu a popisuje obsah a úroveň studia, mj. obe...

Stát nechce dotovat střední školy, jejichž absolventi končí na úřadech práce

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: Český rozhlas

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) pokračuje v bilančních návštěvách resortů. Dnes se sešel se svým spolustraníkem, ministrem školství Marcelem Chládkem. Probírali například změny ve financování základních a středních škol s ohledem na trh práce. Pře...

Vláda schválila tři klíčové materiály z dílny MŠMT

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Vláda na svém středečním jednání schválila Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) a rovněž záchranný plán na čerpání prostředků z evropských fondů v Operačním programu Výzkum...

MŠMT je pro rovný přístup ve školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Na základě usnesení vlády České republiky č. 437 ze dne 16. června 2014, bylo ministrovi školství uloženo, aby neprodleně předložil vládě návrh novely zákona o poskytování dotací soukromým a církevním školám. Ministerstvo školství dlouhodobě tvrdí...

Rozhodování o kvalifikaci učitelů přenesme na ředitele škol

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

O novele zákona o pedagogických pracovnících, kterou předložilo ministerstvo školství, bude tento týden jednat školský výbor a v polovině července by ji měla schválit mimořádná schůze Sněmovny. Novela může vyřešit nejvážnější problémy, přesto způs...

Významná historická výročí v letech 2014–2018 v rezortu školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva kultury k historickým událostem obodobí let 1914 - 1918, k prvnímu celosvětovému válečnému konfliktu a ke vzniku československého státu.

Reakce ministerstva školství na vyjádření EDUin

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství zcela odmítá tvrzení uvedená v poslední tiskové zprávě EDUin s názvem "Praktické školy budou opět pastí pro znevýhodněné děti". Obsah této zprávy je založen na nepochopení navrženého ustanovení, které v žádném případě nepředj...

První kolo vzdělávání pedagogů v práci se systémy projektu NIQES úspěšně ukončeno

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Důležitou součástí projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), jehož realizátorem je Česká školní inspekce, je také vzdělávání pedagogických pracovníků pro práci s informačními systémy, které jsou m...

Praktické školy budou opět pastí pro znevýhodněné děti

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Novela školského zákona přinese spravedlivější systém podpory dětí se speciálními potřebami. Zároveň však hrozí, že bude zajišťovat přísun žáků do praktických škol.

Národní fond na podporu rozvoje kapacit mateřských a základních škol

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 1. července 2014 národní fond na podporu rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Hlavním cílem je nastavit dlouhodobý systém podpory ve vazbě na demografický vývoj a potřeby trhu práce. ...

Nabídka práce

Archiv článků