Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Prosinec 2014

Zaostřeno na informatické myšlení: nová priorita pro školní i mimoškolní vzdělávání?

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

„Programování je nástrojem, nikoliv cílem. Tím je myšlení. Proto si také každý školák zaslouží se s programováním seznámit, i když třeba později programovat nebude“, říká Petr Naske, předseda spolku Jednoty školských informatiků. Rozhovor proběhl ...

Mistrovská zkouška v budoucnu nahradí u učebních oborů maturitu

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vrcholí přípravy mistrovské zkoušky, která v budoucnu nahradí u některých oborů maturitu. Vedení ministerstva školství na svém posledním zasedání projednalo materiál týkající se koncepce zavedení mis...

Konference Děti, žáci - cizinci v české MŠ a na 1. stupni ZŠ

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: NIDV

V prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze uspořádal 10. prosince 2014 Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) konferenci pod názvem Děti žáci – cizinci v  české MŠ a  na 1.  stupni ZŠ. Jednání řídil proděkan pro rozvoj...

Kulaté stoly k podpoře pedagogů vzdělávajících děti/žáky-cizince

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Na sklonku letošního listopadu a počátkem prosince se sešli u kulatých stolů na krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) Olomouc, Karlovy Vary a Praha a Střední Čechy pedagogičtí pracovníci olomouckých a karlovarských...

Informace - Alternativní metody výuky

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Ve dnech od 22. října 2014 do 3. listopadu 2014 proběhlo na žádost ministra školství, mládeže a tělovýchovy inspekční elektronické zjišťování České školní inspekce zaměřené na alternativní metody výuky.

MŠMT vyhlásilo další kolo výzvy na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Nedostatečné kapacity základních a mateřských škol jsou dlouhodobým problémem, kterým trpí většina regionů České republiky. Vláda tedy v červnu schválila záměr MŠMT na rozšíření kapacit mateřských a základních škol. Přihlásilo se celkem 533 projek...

Rozvojový program na podporu školních psychologů, školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků ve školských poradenských zařízeních

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních 

Asistent pedagoga ZdP

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Rozvojový program MŠMT  - „Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách“

Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČSI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu "Bezpečnost ve školách a školských zařízeních".

Příprava pro práci s nadanými žáky v přírodních, technických oborech a matematice

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání otevírá pro učitele akreditovaný kurz DVPP. Kurz má kombinovanou formu. Bude probíhat v on-line prostředí a jsou naplánována tři (podle zájmu až čtyři) prezenční celodenní setkání. Jeho účastn...

Plnění povinné školní docházky v zahraničí - základní informace

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí. Informace jsou platné pro všechny žáky - občany ČR, bez ohledu na místo pobytu. 

Nabídka práce

Archiv článků