Korepetitor andělského chóru

Vydáno:

V závěru loňského roku podlehl boji se zákeřnou chorobou mladý varhaník, klavírista, sbormistr, skladatel, pedagog a korepetitor Lukáš Trykar. Dirigenti a sbormistři, kteří s Lukášem spolupracovali, oceňovali nejen jeho univerzální hudební nadání.

Korepetitor andělského chóru
MgA.
Robert
Mimra
 
učitel ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2
Z listu a v libovolné transpozici dokázal zahrát prakticky cokoli. Žáci byli inspirováni jeho širokým rozhledem, který získal na Pražské konzervatoři (varhany a improvizace u legendárního pedagoga Jaroslava Vodrážky) studiem hudební vědy na FF UK v Praze. Na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové vystudoval hudební výchovu a sbormistrovství, kde také vytvořil jedinečnou magisterskou práci –
Úloha korepetitora ve sborovém zpěvu.
Lukáš Trykar své znalosti předával dvě desetiletí žákům na základních uměleckých školách v Praze a Liberci, hudební předměty vyučoval na Střední umělecké škole ve Frýdlantu a v Liberci, pedagogicky působil také v rámci svého doktorského studia na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2009 byl lektorem
Sommerakademie für Organisten Zittau
v Německu, v minulých třech letech se podílel i na evropském projektu Zachování hudby pro budoucí generace. Své pedagogické zkušenosti předal také učitelům-kolegům v metodickém materiálu určeném pro výuku hry na varhany (publikováno v rámci projektu Podpora ZUŠ).
Lukáš Trykar své talenty zapojil již od dětství. Od roku 1982 vystupoval v triu se svými bratry (klavír, housle, violoncello). Později jako komorní hráč, varhaník, klavírista a sbormistr koncertoval v mnoha evropských zemích (Německo, Švýcarsko, Řecko, Bosna a Hercegovina, Itálie, Holandsko, Belgie, Velká Británie, Francie), v Jihoafrické republice a v Kanadě. V letech 1992–1995 spolupracoval s dětským pěveckým sborem Kvítek, od roku 1998 byl korepetitorem elitního dětského sboru Severáček, o rok později založil volné pěvecké sdružení A my taky. Pro spolupráci s pěveckými sbory využil také další ze svých talentů – skladatelské nadání. V 90. letech bylo několikrát provedeno jeho Requiem pro sóla, sbor a orchestr, je autorem koncertních etud pro klavír a četných úprav skladeb pro pěvecké sbory.
Pokud předčasně odejde renesanční osobnost takového formátu, zůstává po ní prázdné místo na mapě života mnoha lidí. Útěchou je představa, že Lukáš Trykar je nyní jedním z nejžádanějších korepetitorů andělského chóru – menší cenu za dobře prožitý život si pro Lukáše představit neumím.

Související dokumenty