Zveřejňování osobních údajů ve školním almanachu

Vydáno: 8 minut čtení

Školy se často snaží zachytit svou historii i v širším kontextu, a to v podobě školních almanachů. Ty obvykle mapují vývoj školy za desetiletí, obsahují vzpomínky, seznamy absolventů, fotografie žáků, studentů i pedagogů, ale také například výtvarné práce současných i minulých studentů.

Zveřejňování osobních údajů ve školním almanachu
JUDr.
Eva
Janečková
právník na Úřadu městské části Praha 8, zaměřuje se na oblast ochrany osobních údajů, pracovní právo, poskytování sociálních služeb a svobodný přístup k informacím
Školy si pak kladou otázku, zda je možné takto postupovat, popřípadě za jakých podmínek je možné almanach vydat. Zda je možné uvést u prací jméno autora a rok vzniku práce, či zda je nutné mít od všech autorů písemný souhlas.
Výroční zpráva školy
Dokumentem, který škola vede a který zachycuje činnost školy, je výroční zpráva. Její obsah je upraven vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv. Výroční zpráva před

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
150/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní situace

Personální evidence
Narušování online výuky
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Zveřejnění údaje o platu
Záznam z pedagogické rady
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Souhlas nezletilých z hlediska zákona o ochraně osobních údajů
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Smlouva o zpracování
Ochrana osobních údajů
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
GDPR - pro školy
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?

Poradna

Ochrana osobních údajů
Zveřejňování fotografií