Aktuality

Zvyšování kvality vzdělávání, manažerský pohled či pedagogický lídr? Jak se prosadit v roce 2024?
Vydáno: Dnes
Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
Vydáno: 13. 07. 2024
Ve školním roce 2024/2025
Vydáno: 13. 07. 2024
Nakladatelství Cesta domů vydalo knihu určenou především čtenářům mladšího školního věku "Jak mluvit o smrti."
Vydáno: 12. 07. 2024
Všichni zaměstnanci pracující na DPP musí být do 20. 8. 2024 evidováni na ČSSZ (Hlášení se zasílá do 20. dne následujícího měsíce.).
Vydáno: 11. 07. 2024
Learning outcomes
Vydáno: 10. 07. 2024
Přehled akreditovaných vzdělávacích programů vedoucích k získání odborné kvalifikace pedagogického pracovníka
Vydáno: 08. 07. 2024
Odbor pro mládež MŠMT v současné době zpracovává nový strategický dokument pro oblast mládeže. Mělo by se jednat o Koncepci na období 2025 – 2031.
Vydáno: 02. 07. 2024
Jak předcházet pocitům stresu, vyčerpání a špatné náladě?
Vydáno: 01. 07. 2024
Nevyužitý potenciál klíčového pilíře českého vzdělávacího systému Jak zajistit transparentnost, spolupráci a úspěch
Vydáno: 01. 07. 2024
Digitální nástroje ve školách - podcast Zapojme všechny, kde Lucie Holinková hovoří s Karlem Klatovským, manažerem vzdělávacích programů pro Microsoft Česká republika a Slovensko
Vydáno: 01. 07. 2024
Národní zpráva
Vydáno: 28. 06. 2024
Národní zpráva
Vydáno: 28. 06. 2024
Policie České republiky: důležité preventivní rady
Vydáno: 27. 06. 2024
Registrace je otevřená, výzva samotná se uskuteční v týdnu od 16. do 20. září 2024
Vydáno: 27. 06. 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpoří v příštím školním roce školy s větším zastoupením ukrajinských uprchlíků. Jedná se o cílenou podporu po ukončení financování pozic ukrajinských asistentů pedagoga.
Vydáno: 26. 06. 2024
Společnost Člověk v tísni každoroční akci s názvem Den Příběhů bezpráví, jejíž cílem je v letošním roce uctění památky lidí, kteří byli zabiti při pokusu o překonání železné opony. 
Vydáno: 26. 06. 2024
Problematika podpory well-beingu dětí, žákyň a žáků a studentek a studentů (dále jen „žáci“) patří mezi důležitá témata současnosti, a to i v rámci nastavování vzdělávacích politik a řízení vzdělávací soustavy České republiky. Do této oblasti je možné řadit jak podporu duševního zdraví či celkovéresilience žáků s ohledem na dynamicky se proměňující svět a dopady těchto změn, tak podporu fyzického zdraví a tělesné zdatnosti nebo proměny v oblasti výživové politiky státu a školního stravování. 
Vydáno: 25. 06. 2024
MŠMT podpoří v příštím roce finančně školy s větším zastoupením ukrajinských uprchlíků. Jedná se o cílenou podporu po ukončení financování pozic ukrajinských asistentů pedagoga. Finance jsou určeny pro období září až prosinec 2024. Podpora se bude týkat mateřských, základních a středních škol a konzervatoří zřizovaných obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí s výjimkou mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních, které mají alespoň 10 cizinců s dočasnou ochranou a zároveň tvoří podíl těchto cizinců alespoň 10 % ze všech dětí a žáků školy.
Vydáno: 25. 06. 2024
V Centru LOCIKA připravili proto balíček infografik s tipy pro děti i jejich rodiče. 
Vydáno: 24. 06. 2024