Na pomoc školám v období koronaviru i po něm

Vydáno: 3 minuty čtení

Historické školní filmy

Řízení školyČeská republika se kvůli šíření nemoci Covid-19 uzavřela do izolace, kvůli čemuž trpí celý společenský svět včetně kulturní scény či pro instituci, jako je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (dále NPMK), esenciální roviny – vzdělávacího systému. I přes vyhlášený nouzový stav se však NPMK snaží podporovat školní vzdělávání například na bázi „online“, což je dnešní mladé generaci blízké, a společnost se tak může učit nové perspektivě edukace.

Tyto zmíněné aspekty vedly NPMK k rozhodnutí nabízet výuku prostřednictvím filmu všem vzdělávacím institucím - napříč školou mateřskou, základní i střední. Bude se tak dít každý týden v rámci „online vzdělávání“ pomocí historického, školního snímku z naší muzejní sbírky, a to primárně pro studijní účely.

Od roku 2011 spravuje NPMK unikátní fond přibližně na sedm stovek krátkých školních filmů, které byly vyrobeny v období 50. - 80. let 20. století jakožto doplňková školní pomůcka k výuce předmětů nejrůznější škály, a sice od přírodopisu a zeměpisu přes dějepis, rovněž také český jazyk či jazyky cizí, po obory exaktní – fyziku a chemii, až po předměty odborné na učilištích.

Tyto filmy nejsou cílené pouze pro žáky školou povinné, ale také pro pedagogy. Fond vyniká jednak svou rozmanitostí, přičemž obsahuje filmy černobílé i barevné, němé i zvukové, 8 i 16 mm filmy, nicméně i skutečností, že se v mnoha případech jedná o originály, na jiných místech nedochované.

NPMK od roku 2017 školní filmy postupně digitalizuje (dle dostupných finančních prostředků), aby mohly být zpřístupněny veřejnosti, neboť jejich projekce na původních promítačkách je technicky náročná a hrozí poškozením filmového materiálu.

Aktuální náročná situace, jíž nemohl nikdo očekávat, tak skýtá příležitost realizovat věci nové, neozkoušené. Jako první školní film, který NPMK nabízí, je digitalizovaný, necelých devět minut trvající snímek „Les na jaře“, tolik symbolický pro měsíc duben, vyrobený ze studia populárně vědeckých a naučných filmů Gottwaldov. NPMK bude filmy poskytovat pravidelně začátkem nového týdne, tedy každé pondělí. Cílem je především poskytnout dětem a pedagogům obohacení domácí výuky a nabyté informace ideálně využít v praxi, což již akcentoval sám Učitel národů, Jan Amos Komenský.

Zdroj: https://www.npmk.cz/pro-skoly/projekty-pro-skoly/na-pomoc-skolam-v-obdobi-koronaviru-i-po-nem