Matematika +

Vydáno: 1 minuta čtení

Dodatek č. 2 ke zkoušce Matematika+ od roku 2017 - Speciální pravidla pro konání zkoušky Matematika+ ve školním roce 2019/2020

  1. Zkouška Matematika+ se ve školním roce 2019/2020 koná nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, a to ve spádových školách. Přesný den a čas konání zkoušky a seznam spádových škol zveřejní Centrum nejpozději do 14 dnů před jejím konáním, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Článek 2 odst. 1 věta první a druhá se nepoužije.
  2. Výsledky zkoušky Matematika+ budou elektronicky zpřístupněny nejpozději do 7 dnů po konání zkoušky, a to formou výpisu výsledku didaktického testu, jehož vzor je uveden v Příloze č. 4 tohoto pokusného ověřování. Článek 3 odst. 4 se nepoužije.
  3. Komisaře pro zkoušku Matematika+ jmenuje Centrum pro danou spádovou školu nejpozději 14 dnů před termínem konání zkoušky. Článek 4 odst. 5 věta druhá se nepoužije.
  4. Zadavatele jmenuje Centrum na návrh ředitele spádové školy nejpozději 14 dnů před termínem konání zkoušky. Článek 4 odst. 7 věta první se nepoužije.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/file/52855/