Zdravotní způsobilost k tělesné výchově

Vydáno:

Novým předpisem, platným od 31. prosince 2013, je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Vyhláška byla stanovena ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Novela školského zákona
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Novela maturitní vyhlášky

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Žák v zahraničí
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci

Vzory