Zápisová turistika

Vydáno:

Může škola odmítnout přijmout dítě k základnímu vzdělávání, protože mu rodič účelově přepsal místo trvalého pobytu do školského obvodu?

Související dokumenty

Pracovní situace

Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Mimořádné zápisy
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné

Poradna

Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Zápis - správní řízení
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Zápis do MŠ
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Individuální vzdělávání
Odklad
Žák v zahraničí
Přijetí žáka na maturitní střední školu bez přijímacího řízení
Výuka Aj
Problémy ve třídě