Základní povinnosti žáků podle školského zákona

Vydáno:

Dosud bylo pojednáno o povinnostech rodičů (zákonných zástupců) žáků, neboť ti se jako dospělé osoby přinejmenším spolupodílejí na úspěšném vzdělávání žáka a úspěšném průběhu jeho povinné školní docházky. Pochopitelně to ale neznamená, že základní povinnosti nenáleží také samotným žákům – jako účastníkům vzdělávání a jako osobám, které mají (resp. postupně nabývají) odpovědnost za své jednání.

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Žákovská a studentská samospráva
Zákonný zástupce
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) podle školského zákona
Kam sahá působnost školy
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Zdravotní způsobilost k tělesné výchově
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)

Poradna

Žák v zahraničí
Nástup dětí do MŠ a ZŠ a pojištění ve školním roce 2023/2024
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Pobyt v zahraničí dítěte
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Odklad povinné školní docházky
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Náhrada druhého cizího jazyka
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Povinná školní docházka - žák cizinec - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník