Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení

Vydáno:

Podle § 154 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta konaná mimo území České republiky. Dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu z České republiky a příletu do České republiky při letecké přepravě.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

309/2015 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

Pracovní situace

Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Pracovní cesty
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady
Účast na školení během víkendu
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Školní družina a kritéria ČŠI
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Cestovné učitelů během školní akce
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování