Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení

Podle § 154 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta konaná mimo území České republiky. Dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu z České republiky a příletu do České republiky při letecké přepravě.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Pracovní cesty
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Účast na školení během víkendu
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Školní družina a kritéria ČŠI
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Závodní stravování

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Dodatek ke smlouvě
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Cestovné učitelů během školní akce
eBenefity
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy
Proplacení pracovní cesty
Prodloužení zkušební doby

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

309/2015 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
401/2017 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018