Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – občané EU
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Děti-cizinci v MŠ
Žáci-cizinci v ZŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Žáci-cizinci ve SŠ a VOŠ
Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Adaptační koordinátor
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Náhrada druhého cizího jazyka
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky