Výpověď smlouvy o ubytování

Související dokumenty

Pracovní situace

Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Ubytování (smlouva o přechodném nájmu)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Žákovská a studentská samospráva
Voucher místo zrušeného zájezdu
Výroční zpráva o činnosti školy
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
Zveřejňování dodatků smluv v centrálním registru smluv

Poradna

Vedoucí kuchařka
Přímá pedagogická činnost
Doplňková činnost
Registr smluv

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

89/2004 Sb. , kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky