Vstupní lékařská prohlídka

Vydáno:

Vstupní lékařskou prohlídku absolvuje osoba před vznikem pracovního poměru, za určitých podmínek osoba před vznikem dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo za určitých podmínek zaměstnanec.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Pracovní situace

Periodická lékařská prohlídka
Mimořádná lékařská prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Výběrový pohovor
Postup před vznikem pracovního poměru
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Pracovní místa
Postup obsazování volných pracovních míst
Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců

Poradna

Pracovnělékařské služby
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP