Vlastní hodnocení školy - právní úprava

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Hodnocení a evaluace
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Evaluace EV ve škole
Autoevaluace
Školní družina a kritéria ČŠI
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Školský rejstřík
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

Poradna

Výuka plavání a omluvenky
Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
472/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy