Ukončení individuálního vzdělávání dítěte

Vydáno:

Institut individuálního vzdělávání dítěte (jednoho ze způsobů, kterým může dítě plnit povinnost předškolního vzdělávání) školský zákon zavádí v § 34b s účinností od 1. 1. 2017.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Ukončení předškolního vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Přerušení a zastavení správního řízení
Doplňkové děti - MŠ
Povinné předškolní vzdělávání
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vyřizování stížností - směrnice

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře