Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní doba pedagogického pracovníka
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Rozvoj pedagogických pracovníků
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka

Poradna

Úvazek školní jídelna
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá ped. činnost
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Samostudium
Úvazek asistenta
Platová třída
Odměna za očkování
Příplatek
Bezpečnost
PHmax
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPČ
Prodloužení zkušební doby
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Přespočetné hodiny a práce přesčas