Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní doba pedagogického pracovníka
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Rozvoj pedagogických pracovníků
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Dovolená
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Úvazek
Úvazek
Rozpis pracovní doby
Podnapilý rodič
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny a práce přesčas
DPČ
Úvazek školní jídelna
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá ped. činnost
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Samostudium
Úvazek asistenta