Správní řízení - rozhodnutí

  • Obsahové a formální náležitosti
  • Kompetenční norma a odvolací orgán

Související dokumenty

Pracovní situace

Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Ukončení přerušení vzdělávání
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Vyřizování stížností - směrnice
Správní řízení - střední školy

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Zápis - správní řízení
Přijetí dítěte do MŠ

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
150/2002 Sb. soudní řád správní
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)