Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy

Související dokumenty

Pracovní situace

Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Směrnice k čerpání dovolené
Cestovní náhrady
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Cestovní náhrady
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Vyřizování stížností - směrnice
Pracovní cesty
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Směrnice o poskytování informací
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Organizace odborné praxe - směrnice
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Směrnice Vnitřní kontrolní systém
Směrnice k dodržování autorského práva
Účast na školení během víkendu

Poradna

Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy
Proplacení pracovní cesty
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Směrnice

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
242/2014 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015