Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy

Související dokumenty

Pracovní situace

Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Směrnice k čerpání dovolené
Cestovní náhrady
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Účast na školení během víkendu
Právní předpisy a směrnice školy
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Směrnice o poskytování informací
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Organizace odborné praxe - směrnice
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Směrnice Vnitřní kontrolní systém
Směrnice k dodržování autorského práva
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Směrnice
Odklad
Soukromá škola - stravování
Účtování
Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Změna ředitele v soukromé škole
Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy
Proplacení pracovní cesty
IT technika do výuky a nákup z dotace

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby