Školní asistent, dvojjazyčný asistent, speciální pedagog, školní psycholog, kariérový poradce

Manuál ke kvalifikačním předpokladům - Šablony OP JAK

Související dokumenty

Pracovní situace

Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
VP a další poradenští pracovníci
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - psycholog
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Školní psycholog na základní škole
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Školní psycholog na střední škole
Náplň práce školního speciálního pedagoga

Poradna

Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Prodloužení zkušební doby
Kariérový poradce na ZŠ
Doprovod do školy
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Úvazek asistenta
Příplatek
Kvalifikace
Ochrana osobních údajů
Kvalifikace
Pracovní smlouva
Asistent pedagoga, pedagog
Kariérový poradce
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Školní psycholog a jeho financování
Asistent v roli třídního učitele
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Asistent pedagoga jako vyučující v rámci PSPP

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů