Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Novela školského zákona
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Novela maturitní vyhlášky
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Poradna

Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky