Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání
Doplňkové děti - MŠ
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Přerušení a zastavení správního řízení
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení ve druhém stupni
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Osobní příplatek
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Doplňková činnost
Dietní stravování
Povinné předškolní vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Jmenování
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce