Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Doplňkové děti - MŠ
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení ve druhém stupni
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vzory