Překážka v práci na straně zaměstnavatele

Jestliže je zaměstnanec připraven pro zaměstnavatele konat práci a zaměstnavatel mu ji nepřiděluje (tj. pedagogickému pracovníkovi nepřiděluje ani „nepřímou“ pedagogickou činnost), pak vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Výkon práce zaměstnanců – nepedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Pracovní náplň nepedagogických pracovníků
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Postavení těhotných žen v pracovním právu

Poradna

Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Cestovní náhrady
Výkaz práce
Výpověď
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Zařazení nepedagogického zaměstnance do platové třídy
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Nepedagog jako zástupce ředitele
Platová třída zástupce ředitele školy
Asistent pedagoga, pedagog

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce