Překážka v práci na straně zaměstnavatele

Vydáno:

Jestliže je zaměstnanec připraven pro zaměstnavatele konat práci a zaměstnavatel mu ji nepřiděluje (tj. pedagogickému pracovníkovi nepřiděluje ani „nepřímou“ pedagogickou činnost), pak vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Pracovní náplň nepedagogických pracovníků
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Výkon práce zaměstnanců – nepedagogických pracovníků
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy

Poradna

Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Cestovní náhrady
Výkaz práce
Výpověď