Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence

Vydáno:

Cílem pracovní situace je vyčlenit speciální právní úpravu spojenou s pracovní dobou pedagogických pracovníků.

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

262/2004 Sb. o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Pracovní doba pedagogického pracovníka
Evidence pracovní doby ve školství
Organizace pracovní doby
Evidence a proplácení přespočetných hodin
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Získávání zaměstnanců
Stávka a přespočetné hodiny
Založení a vznik pracovního poměru
Vytýkací dopis
Návštěva u lékaře
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Práce přesčas
Návštěva lékaře
Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v souvislostech
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli

Poradna

Zřizovatel
Příplatek
DPČ
Střídavá péče
Přímá vyučovací povinnost
Přespočetné hodiny
Samostudium
Úvazek asistenta
Školní klub
Výkaz práce
Začátek vyučování
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Výpověď
Povinné předškolní vzdělávání
Soukromá škola - stravování
Odvolání
Šablony
Ochrana osobních údajů
PHmax