Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence

Vydáno:

Cílem pracovní situace je vyčlenit speciální právní úpravu spojenou s pracovní dobou pedagogických pracovníků.

Související dokumenty

Pracovní situace

Evidence pracovní doby ve školství
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Organizace pracovní doby
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby
Vytýkací dopis
Stávka a přespočetné hodiny
Založení a vznik pracovního poměru
Získávání zaměstnanců
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Návštěva u lékaře
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Zařazování učitelů do platových tříd
Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v souvislostech
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Poradna

DPČ
Střídavá péče
Zřizovatel
Příplatek
Asistent pedagoga, pedagog
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Akce v mateřské škole přes noc
Jmenování ředitele
Rozpis pracovní doby
Dovolená
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

262/2004 Sb. o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků