Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému

Vydáno:

Česká školní inspekce poskytuje zpětnou vazbu o úrovni vzdělávání i stavu celého vzdělávacího systému ministerstvu, ale také jednotlivým školám a jejich zřizovatelům a v neposlední řadě i žákům a jejich rodičům.

Související dokumenty

Pracovní situace

Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Školní družina a kritéria ČŠI
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách
Dopady povinného předškolního vzdělávání
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Výroční zprávy České školní inspekce
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Česká školní inspekce – užitečné informace
Tematické zprávy České školní inspekce
Informační bulletin České školní inspekce
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Stravování české školní inspekce
Pracovní řád pro zaměstnance škol
Přítomnost zřizovatele ve škole

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory