Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016

Vydáno:

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání v 27. poradě vedení MŠMT Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016.

Související dokumenty

Pracovní situace

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014
Koncepční záměry ČŠI 2014 - 2020
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Málotřídní
Informace o školních úrazech
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016
Tematické zprávy 2015/2016
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)