Oznámení rozhodnutí

Vydáno:

Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Povinné předškolní vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Doplňkové děti - MŠ
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Přijetí cizince do základní školy
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přímá pedagogická činnost

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)