Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů

Vydáno:

Je nepochybné, že Policie ČR může nezletilého žáka předvolat nebo i předvést. Ředitel školy nemůže bránit policii ve vstupu do školy. Policie ČR může podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, vstupovat do veřejných prostor. Protože však škola vykonává dohled nad nezletilými žáky, ředitel školy nebo jeho zástupce musejí být seznámeni s předmětem policejního úkonu, včetně, důvodů, jež k němu vedou, a policista je povinen prokázat svou příslušnost k policii, a to například služebním průkazem nebo odznakem služby kriminální policie. Škola má právo si identifikaci policisty ověřit.