Odvolací řízení (správní řízení)

Vydáno:

  • Zahájení
  • Autoremedura
  • Předání spisu
  • Postup odvolacího orgánu

Související dokumenty

Pracovní situace

Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Správní řízení - střední školy
Průběh správního řízení
Správní řízení - rozhodnutí
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Ukončení přerušení vzdělávání
Vyřizování stížností - směrnice
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

500/2004 Sb. správní řád

Vzory