Odborová organizace

Vydáno:

Odborová organizace je pro školu mimořádně důležitým partnerem. Jako jediný subjekt může vstupovat do vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (na rozdíl od zřizovatele nebo školské rady, kteří se o to někdy neoprávněně snaží).

Související dokumenty

Pracovní situace

Kolektivní smlouva
Zařazování do platových tříd - metodik pro vzdělávání; lektor-instruktor
Začínající učitelé
Mimoškolní akce školy – exkurze
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Spolupráce pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Autoevaluace
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Poradna

Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Asistenční pes
FKSP
AG testy
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Jednání ředitele s odborovou organizací a urážlivé výroky

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání
251/2005 Sb. o inspekci práce