Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování

Vydáno:

Ubytovací prostory musí splňovat požadavky vyhlášky č. 106/2001 Sb. Je vhodné, pokud jde o nové a neznámé místo, si ubytování dopředu prohlédnout a seznámit se s prostředím i kvůli tomu, že se pak bude daleko lépe plánovat program akce (a eliminuje se tím například zbytečná příprava her, které nejsou vhodné pro dané prostory, ať už venkovní, nebo vnitřní). Pokud se jedná o akci, která má každý rok stejný termín, je dobré si místo pojistit s předstihem několika měsíců, nejlépe i celý rok dopředu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Mimoškolní akce školy – doprava na akci
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Mimoškolní akce školy – výjezd do zahraničí
Mimoškolní akce školy – exkurze
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?

Poradna

Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Odpis zboží ze skladu

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
252/2004 Sb. , kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných