Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)

Vydáno:

Již podle názvu je patrné, že mimoškolní akce označuje událost/akci, která se koná nebo pořádá mimo školu. Přesnější vymezení s ohledem na právní úpravu, která pojímá školu jako činnost, a nikoli jako místo, by bylo „akce, která se koná mimo místo poskytování vzdělávání zapsané v rejstříku škol“, zůstaňme však u zaužívaného pojmu „mimoškolní akce“.

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Škola v přírodě - směrnice
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Lyžařský kurz
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Organizace školních výletů - směrnice
Ubytování (smlouva o přechodném nájmu)
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Voucher místo zrušeného zájezdu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Mimoškolní akce školy – doprava na akci
Mimoškolní akce školy – účastníci akce

Poradna

Koordinátor ŠVP
Faktura za lyžařský kurz pedagogický doprovod
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Škola v přírodě
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Vracení úplaty
Zmocnění zdravotníka
Učitel na lyžařském kurzu
Lyžařský výcvik - cestovné
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Odůvodnění zrušení pověření koordinátora ŠVP
Prodej lyží

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
205/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti